Разпродажба Промоции

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА vodnipompi.bg

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване сайта vodnipompi.bg и урежда отношенията между потребителите и „ВИРАЖ ТРЕЙД“ ЕООД във връзка с услугите и продуктите, предлагани чрез сайта.
Общите условия са задължителни и обвързват всички потребители. В случай че продължите да ползвате, която и да е от функционалностите на сайта, вие декларирате, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да спазвате същите.

I. Информация за администратора:

Уебсайтът vodnipompi.bg е собственост на и се администрира от „ВИРАЖ ТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 115656680, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе"№ 6, телефони за връзка: 0878/613 000

II. Дефиниции:

„Дружеството“ - „ВИРАЖ ТРЕЙД“ ЕООД.
„Сайт“ или „онлайн магазин“ - уебсайтът vodnipompi.bg
„Потребител“ – физическо лице, ползвател на сайта;
„Клиент“ - всяко физическо лице (навършило 18 г.) или юридическо лице, извършващо покупка през онлайн магазина.
„Стока“ или „продукт“ – всеки продукт, предлаган за продажба чрез онлайн магазина.
“Договор, сключен от разстояние“ – всяка покупка, извършена от клиент през онлайн магазина.
„ЗЗП“ - Закон за защита на потребителите.
„ЗЗЛД“ - Закон за защита на личните данни.
„ОРЗД“ - Общ регламент за защита на данните.
„Лични данни“ - лични данни за потребителите на сайта по смисъла на ОРЗД.

III. Общи положения

 1. За да използва Сайта, потребителят трябва да има достъп до световната мрежа (интернет) пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата.
 2. Дружеството не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.
 3. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „ВИРАЖ ТРЕЙД“ ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта.
 4. Съдържанието и информационните услуги на сайта се предоставят във вида, в който са публикувани. Забранява се копиране, изменяне или публично разпространение на съдържанието на сайта, без предварително писмено съгласие на администратора за това.

IV. Представяни стоки и услуги на Сайта

 1. Представяните в сайта стоки са разпределени по видове, групи и подгрупи.
  В страницата на всяка стока, представена в сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Дружеството не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Дружеството си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато съществува опасност с превода да се изгуби ценна за потребителя информация относно характеристиките на стоката и/или когато няма общоприета еднозначна терминология на български език.
 2. Всички посочени цени в сайта са крайни, отнасят се за един брой продукт и са с включен ДДС.
 3. Дружеството има право по свое усмотрение да променя посочените в сайта цени на стоките и услугите, без предварително да уведомява потребителите за това. В такъв случай потребителят дължи заплащане на цената, която е била актуална към момента на завършване на поръчката, независимо дали същата е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
V. Регистрация в сайта

 1. Регистрацията на потребители в сайта е свободна и не обвързва потребителя със задължение за покупка. При регистрацията в сайта, потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Потребителят носи отговорност за верността на предоставените от него данни при регистрацията и се задължава своевременно да актуализира същите при настъпила промяна в тях.
 2. За извършването на поръчка не е задължително клиентът да има регистрация в сайта. При пазаруване като гост клиентът задължително предоставя имената си, имейл адрес, телефон за връзка и адрес за доставка.
VI. Поръчка на стока

 1. Клиентът прави поръчка в онлайн магазина чрез добавянето на желаната от него стока във виртуалната си количка за покупки, следвайки указаните в сайта стъпки за завършване и изпращане на поръчката.
 2. Поръчки се приемат 24 часа в денонощието и се обработват в рамките на работния ден, в който са постъпили. При направена поръчка след 15:00 ч., същата се обработва на следващия работен ден.
 3. Поръчки се приемат и изпълняват само на територията на Република България.
 4. Преди потвърждаване на поръчката на клиента се предоставя информация относно общата крайна цена на поръчката, включваща продажната цена на всяка от поръчаните стоки и разходите за доставка, както и информация за предоставените от клиента данни имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка и избран начин на плащане. В случай, че поръчващият клиент няма регистрация в сайта, при завършването на поръчката е необходимо той да въведе имената си, адрес за доставка, телефон за контакт и имейл адрес. Клиентът носи отговорност всички данни, които е предоставил във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.
 5. След завършване на поръчката оператор, представител на Дружеството, се свързва с клиента на посочения от него телефон за уточняване на всички детайли относно поръчката. Непосредствено след уточняването на тези детайли на клиента (на посочения от него имейл адрес) се изпраща уведомление с потвърждение за получаването на поръчката от страна на Дружеството и готовност за изпълнение на същата. Уведомлението съдържа детайлна информация относно поръчката и приблизителното време за доставка.
 6. Договорът от разстояние се счита за сключен към момента на получаването от страна на клиента на уведомлението по т.5, като породените договорни отношения се уреждат съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство.
VII. Доставка

 1. Доставка на поръчана стока се осъществява само на територията на Република България.
 2. Доставката на поръчана стока се осъществява в рамките на три работни дни считано от уведомяването на клиента, че Дружеството е приело поръчката и е готово да я изпълни.
 3. Дружеството поема ангажимент своевременно да уведомява клиента при възникнали непредвидени обстоятелства, които не позволяват извършването на доставката в срок.
 4. Дружеството не носи отговорност при забава в доставката по вина на куриера и/или при неосъществяване на доставката поради грешно въведена информация от страна на клиента.
 5. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме стоките.
 6. Собствеността върху стоката се прехвърля с предаването ѝ на клиента при условие, че цената на стоката е напълно изплатена. Получаването на стоката от клиента се удостоверява с подписването на транспортния документ, предоставен от куриера.
 7. Дружеството няма задължение за извършване на монтаж на закупената от клиента стока. В случай че клиентът желае такава услуга, същата се заплаща допълнително по договорка между страните.
 8. Всяка закупена от клиента стока му се изпраща с опцията „преглед и тест“. При приемането на стоката клиентът следва да я прегледа внимателно. При констатиране на външни видими дефекти или недостатъци по стоката клиентът, в присъствието на куриера, подписва протокол за щети, в който описва констатираните дефекти. В случай че клиентът приеме стоката без забележки, всички и всякакви последващи претенции за видими недостатъци по стоката ще се считат за неоснователни.
VIII. Начин на плащане

 1. Клиентът може да избира между следните начини на плащане:
  a) Плащане в брой при получаването на стоката (наложен платеж);
  b) Плащане по банков път към момента на завършване на поръчката.
  c) Плащне чрез виртуален ПОС терминал предоставен и поддържан от Борика. При плащане чрез Борика, обработката на данните за твоята карта се извършва само и единствено от сървърите на Борика, чрез защитена SSL връзка. Дружеството НЕ обработва и съхранява детайли относно твоята кредитна или дебитна карта.
 2. За стойността на поръчаната стока Дружеството издава на клиента касов бон и/или фактура, въз основа на предоставената от клиента информация. В случай че клиент-физическо лице желае издаването на фактура, той задължително следва да предостави своето ЕГН. Касовият бон и/или фактурата се предоставя/т на клиента ведно със стоката.
IX. Право на отказ от договора

 1. Право на отказ от сключения договор и връщане на стоката има само клиент, който притежава качеството „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 2. В 14-дневен срок от получаване на поръчаната стока клиентът може да се откаже от договора и върне стоката, без да посочва причина за това.
 3. За да упражни правото си на отказ клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ, който може да бъде изтеглен от тук или да изпрати уведомление на посочения имейл за контакт: vodnipompi.bg@gmail.com Клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената сума.
 4. В 14-дневен срок от упражняване правото си на отказ клиентът следва да върне обратно на Дружеството закупената стока, ведно с всички числящи се към нея документи и касов бон и/или фактура, на следния адрес: гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе"№ 6, като всички разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.
 5. При валидно упражнено право на отказ Дружеството възстановява на клиента заплатената за поръчката сума, в срок не по-късно от 14 дни от получаване на уведомлението за отказа. Дружеството има право да задържи плащането на сумата докато не получи стоката обратно.
 6. Стоката следва да бъде върната в оригиналната ѝ опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я техническа документация и без увреждания и във вида, в който е била получена.
 7. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на върнатата стока, причинена от изпробването ѝ, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката.
 8. В зависимост от естеството и функционалността на закупената от клиента стока Дружеството си запазва правото да прецени дали да приеме обратно стоката, в случай че:
  a) върнатата стока е била монтирана и вследствие на размонтирането ѝ същата е негодна за повторно ползване или във вид, който я прави непродаваема;
  b) върнатата стока е увредена вследствие на неправилен монтаж или неправилна експлоатация.
  c) върната стока е в много лош търговски вид – липса на оригинална опаковка или силно нарушена цялост на опаковката; следи от употреба - драскотини, удари; липса на консуматив/и (когато е приложимо), липса на съпътстващата техническа документация и/или гаранционна карта и касов бон/фактура;
X. Гаранция. Рекламации

 1. Към всяка поръчка на стока, подлежаща на гаранционно обслужване, Дружеството прилага гаранционна карта с данните за стоката, срока и всички останали условия по гаранцията.
 2. Дружеството отговаря за всяка липса на съответствие на закупената стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето ѝ.
 3. При констатирано несъответствие клиентът има право на рекламация. Рекламацията следва да бъде предявена в срока по т.2, но не по-късно от два месеца от констатиране на несъответствието.
 4. Рекламацията се предявява в устен или в писмен вид на посочения имейл адрес за кореспонденция с Дружеството vodnipompi.bg@gmail.com или на място по седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе"№ 6.
 5. При предявяване на рекламация клиентът задължително представя касова бележка или фактура за закупената стока, протоколи, актове или други документи, удостоверяващи несъответствието на стоката с договора за продажба, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 6. Гаранционното обслужване на стоките се извършва от следния оторизиран сервиз: гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе"№ 6 при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.
 7. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси, касаещи правата и задълженията на страните във връзка с гаранцията на стоката и нейната рекламация, се прилагат съответните разпоредби на ЗЗП - чл.122 - чл.129, както и/или разпоредбите на чл.33-48 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Страните се съгласяват, че цитираните разпоредби ще бъдат приложими и по отношение на клиентите юридически лица.
 8. Клиентът не може да се ползва от предоставената гаранция, ако проявеното несъответствие се дължи на:
  a) извършен ремонт или опит за такъв от неоторизиран сервиз;
  b) повреди, причинени от неправилен монтаж и/или неправилна експлоатация;
  c) нарушаване на физическата цялост на изделието;
  d) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
 9. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).
XI.Политика за защита на личните данни.

 1. По смисъла на настоящата Политика:
  - „Лични данни” - са всяка информация отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или няколко специфични признаци – име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP идентификатор.
  - „Обработване на лични данни” - е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
 2. Цели на обработването:
  Всички доброволно предоставени от клиента Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги, администриране и осъществяване на поръчките и осъществяване обратна връзка с клиента.
 3. Категории лични данни, които Дружеството обработва:
  Дружеството събира и обработва единствено лични данни, необходими за осъществяване на извършваната през сайта дейност, а именно: три имена, адрес, телефон и електронна поща, IP адрес (в случай, че се съгласите с използването на „бисквитки”).
 4. Права на клиента:
  - Право на информация относно обработваните лични данни и право на достъп до данните;
  - Право на коригиране или допълване, ако данните са неточни или непълни;
  - Право на ограничаване на обработването и право на изтриване на данните, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  - Право на преносимост на данните;
  - Право на възражение, в случай че клиентът счита, че данните се обработват незаконосъобразно;
  - Право на жалба до Комисията за защита на личните данни;
 5. За да упражни горните си права, клиентът следва да подаде писмено заявление на електронната поща на Дружеството vodnipompi.bg@gmail.com или до офиса на Дружеството гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе"№ 6, телефон за връзка с администратора: 0878/613 000
 6. Мерки за защита на личните данни:
  Дружеството е предприело всички подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни при съобразяване с разпоредбите на ОРЗД, в сила от 25.05.2018 г. и Закона за личните данни.
 7. Във връзка с изпълнение на договорните и законови задължения на Дружеството като търговец по смисъла на Търговския закон, предоставените от клиента лица могат да бъдат разкрити, когато и доколкото това е необходимо, пред следните категории трети лица:
  - лица, осъществяващи куриерски услуги (с цел извършване на доставка);
  - лица, осъществяващи счетоводни услуги (с цел оформяне необходимите счетоводни документи във връзка с продажбата);
  - длъжностни лица, представители на държавна власт (когато това е необходимо по закон)
 8. Приемайки настоящите Общи условия клиентът декларира, че е запознат с Политиката за защита на личните данни и е съгласен с нея.
  За повече информация относно политиката по защитата на личните данни може да се свържете с представител на Дружеството на следния телефон: 0878/613 000

XII. Политика за бисквитки

С цел подобряване функционалността и ефективността на сайта, използваме файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.

XIII. Заключителни разпоредби

 1. Дружеството си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните на сайта стоки, артикули, услуги, цени и другите характеристики на стоките, като потребителите се считат за уведомени за промените, считано от момента на публикуването им в сайта.
 2. Дружеството си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти, услуги и промоции.
 3. При констатирано нарушение относно правилата за ползване на сайта, Дружеството има право да ограничи достъпа на потребителя, без предупреждение и без да дължи каквито и да е компенсации за това.
 4. Дружеството си запазва правото едностранно да актуализира и изменя Общите условия, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на същите. За всяка направена поръчка през онлайн магазина се прилагат общите условия, които са били в сила към датата на извършването ѝ.
 5. В случай, че една или няколко от разпоредбите на настоящите Общи условия се окажат неприложими или недействителни, независимо от причината за това, то това не засяга приложимостта и действителността на останалите разпоредби.
 6. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на приложимото българско законодателство.
 7. Настоящите Общи условия са утвърдени и публикувани на сайта на 09.10.2020 г.