Разпродажба Промоции

Корекция на данните

Можете да използвате връзките по-долу, за да актуализирате данните за профила си.

Преносимост на данни

Можете да използвате връзките по-долу, за да изтеглите всички данни, които съхраняваме и използваме.

Достъп до лични данни

Можете да използвате връзката по-долу, за да поискате доклад с цялата лична информация, която съхраняваме за вас.

Право на отказ

Използвайте тази опция, ако искате да премахнете личните си и други данни от нашия магазин. Имайте предвид, че този процес ще изтрие профила Ви, така че вече няма да имате достъп до него или да го използвате повече .