Разпродажба Промоции

Elentek - електронни и електро механични табла за водни помпи

Табло IRIGO-MONO 1.5

Табло IRIGO-MONO 1.5

358.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Табло за управление на всички видове потопяеми електрически помпи с монофазен двигател и мощност до 1.5 kW. Таблото е с вградена токово-термична защита на мотора, защита по ниво, светлинна индикация, възможност за ръчен и автоматичен режим на работа (като хидрофор) или при управление от поплавък.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Входящо напрежение: 1~50/60 Hz 230V ±10%
 • Допълнителни контакти във веригата за ниско напрежение.
 • Нормално отворен контакт за старт.
 • Нормално отворен контакт за мин. ниво/налягане.
 • Главен превключвател 0-1
 • Зелен LED индикатор, указващ работещ двигател.
 • Червен LED индикатор, указващ претоварен двигател.
 • Допълнителни предпазители за защита на двигателя.
 • Регулируемо термо реле
 • Корпус ABS
 • Степен на защита IP 55
 • Температура на околната среда: -5 / + 40 ° C;
 • Относителна влажност 50% при 40 ° С (без кондензация).
Табло SMART 1 Tri/11

Табло SMART 1 Tri/11

528.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Електронно табло за една помпа с токово-термична  защита.
Електронен стартер за една трифазна помпа с мощност до 11 kW: помпа за дълбок сондаж, суха или потопяема помпа, със защита сух ход за датчици вградени в електронното табло, с токово-термична защита с възможност за регулиране.
Чрез завъртането на главния ключ на таблото, устройството се включва, светва зелена лампа, което указва, че таблото работи. Помпата се включва, когато пресостатът или поплавъкът затворят контакта. Токово-термична защита с възможност за регулиране посредством тример, за да се защити помпата от претоварване. Посредством добавяне на допълнителни датчици по ниво може да се добави защита от работа на сух ход за потопяемите помпи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Електронно табло
 • Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V±10%
 • Много ниско входящо напрежение за външни пресостат или поплавък
 • Много ниско входящо напрежение за 3 датчика по ниво
 • Селектор за работа в режим пълнене/изпразване на датчиците по ниво
 • Вътрешен регулатор на датчиците
 • Селектор за работа на двигателя АUTO-OFF-MАNUАL (MАNUАL е временно)
 • Зелен индикатор, указващ за включена система
 • Зелен индикатор, указващ работа в автоматичен режим
 • Зелен индикатор, указващ че двигателя работи
 • Червен индикатор за аларма за ниво на водата
 • Червен индикатор за аларма за защита на двигателя от претоварване
 • Бутон за възстановяване на защитата
 • Електронна защита от претоварване на двигателя с възможност за регулиране
 • Време за активиране на защита: 5"
 • Предпазител за защита на допълнителните кръгове
 • Предпазители за защита на двигателя
 • Изход за аларма с взаимозаменяеми контакти 5 А 250V (активен товар)
 • Главен ключ с блокиране на вратата
 • Кутия от АВS
 • Изход с държач за кабел
 • Защита IP 55
 • Температура на околната/външната среда -5/+40°С
 • Относителна влажност 50% при 40°С (без конденз)
 • ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • ИЗТЕГЛИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
Табло SMART EVO 1 TRI/11

Табло SMART EVO 1 TRI/11

528.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Електронно табло за една трифазна помпа с мощност до 11 kW: помпа за дълбок сондаж, повърхностна или потопяема  помпа, със защита сух ход за датчици вградени в електронното табло, с токово-термична защита с възможност за регулиране.


ТХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Трифазно захранване 100-240Vac или 310-450Vac 50/60Hz
 • G / P1 контакт, нормално отворен
 • 3 контакта за сонди по ниво (COM-MIN-MAX)
 • Т1 контакт за кликсон на двигателя;
 • G.A. Нормално отворен контакт за активиране на аларма;
 • Бутони  за смяна на режима “Automatic-0-Manual”(Автоматичен – 0 – Ръчен);
 • DIP-SWITCH 1 (двуреден превключвател) активира аларма
 • DIP-SWITCH 2 (двуреден превключвател) отложено активиране на защитата от прегряване 5/10 секунди
 • DIP-SWITCH 3 (двуреден превключвател) настройки за аларма
 • DIP-SWITCH 4 (двуреден превключвател) аларма за нулиране активирана от кликсона на двигателя
 • DIP-SWITCH 5 (двуреден превключвател) режим за пълнене/празнене
 • DIP-SWITCH 6 (двуреден превключвател) активира страрта и стопа на поплавъците
 • DIP-SWITCH 7 (двуреден превключвател) позволява отложеното активиране на таблото при възстановяване на захранването
 • Зелен светодиод: включване / повреда или неправилна последователност на фазите
 • Зелен светодиод: включен автоматичен режим;
 • Зелен светодиод: двигателят работи
 • Червен индикатор: ниво на аларма от сензорите или  GA вход;
 • Червен индикатор:аларма претоварен мотор/аларма минимален ток;
 • Червен индикатор:аларма активиран моторен кликсон;
 • Електронно управление на максималния ток в резултат от претоварване, с помощта на калибриране;
 • Електронно управление на манималния ток в резултат от претоварване, с помощта на калибриране;
 • Автоматичен рестарт в резултат от аларма минимален ток;
 • Защити на електрически вериги и мотор с предпазители;
 • Кумулативен алармен изход с контакти без напрежение (COM-NO-NC резистивен товар - 5A / 250V);
 • Натрупване на алармен сигнал на живо (12Vcc / 100mA);
 • Ключ за общо заключване на вратата;
 • Осигуряване на стартови кондензатори, монофазна версия (не е включено);
 • Кутия в ABS, IP55;
 • Температура на околната среда:-5/+40 °C;
 • Относителна влажност  50% при  40 °C ( без кондензат).

Табло IRIGO-MONO 1.1 RL-C (с реле за контрол на нивото)

Табло IRIGO-MONO 1.1 RL-C (с реле за контрол на нивото)

325.00 лв. 388.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Табло за управление на всички видове потопяеми електрически помпи с монофазен двигател и мощност до 1.1 kW. Таблото е с вградена токово-термична защита на мотора, защита по ниво, светлинна индикация, възможност за ръчен и автоматичен режим на работа (като хидрофор) или при управление от поплавък.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Входящо напрежение: 1~50/60 Hz 230V ±10%
 • Допълнителни контакти във веригата за ниско напрежение.
 • Нормално отворен контакт за старт.
 • Нормално отворен контакт за мин. ниво/налягане.
 • Селектор 0-1
 • Зелен LED индикатор, указващ работещ двигател.
 • Червен LED индикатор, указващ претоварен двигател.
 • Реле за контрол на нивото
 • Допълнителни предпазители за защита на двигателя.
 • Регулируемо термо реле
 • Корпус ABS
 • Степен на защита IP 55
 • Температура на околната среда: -5 / + 40 ° C;
 • Относителна влажност 50% при 40 ° С (без кондензация).
Табло IRIGO-TRI/2.2

Табло IRIGO-TRI/2.2

424.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Табло за управление на всички видове потопяеми електрически помпи с трифазен двигател и мощност до 2.2 kW. Таблото е с вградена токово-термична защита на мотора, светлинна индикация, възможност за ръчен и автоматичен режим на работа (като хидрофор) или при управление от поплавък.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Входящо напрежение: 3~50/60 Hz 400V ±10%
 • Допълнителни контакти във веригата за ниско напрежение.
 • Нормално отворен контакт за старт.
 • Нормално отворен контакт за мин. ниво/налягане.
 • Главен превключвател 0-1
 • Зелен LED индикатор, указващ работещ двигател.
 • Червен LED индикатор, указващ претоварен двигател.
 • Линеен контактор AC3
 • Допълнителни предпазители за защита на двигателя.
 • Регулируемо термо реле
 • Корпус ABS
 • Степен на защита IP 55
 • Температура на околната среда: -5 / + 40 ° C;
 • Относителна влажност 50% при 40 ° С (без кондензация).
Табло IRIGO-TRI/4 RL-C (с реле за контрол на нивото)

Табло IRIGO-TRI/4 RL-C (с реле за контрол на нивото)

574.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Табло за управление на всички видове потопяеми електрически помпи с трифазен двигател и мощност до 4 kW. Таблото е с вградена токово-термична защита на мотора, защита по ниво, светлинна индикация, възможност за ръчен и автоматичен режим на работа (като хидрофор) или при управление от поплавък.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Входящо напрежение: 3~50/60 Hz 400V ±10%
 • Допълнителни контакти във веригата за ниско напрежение.
 • Нормално отворен контакт за старт.
 • Нормално отворен контакт за мин. ниво/налягане.
 • Главен превключвател 0-1
 • Зелен LED индикатор, указващ работещ двигател.
 • Червен LED индикатор, указващ претоварен двигател.
 • Линеен контактор AC3
 • Реле за контрол на нивото
 • Допълнителни предпазители за защита на двигателя.
 • Регулируемо термо реле
 • Корпус ABS
 • Степен на защита IP 55
 • Температура на околната среда: -5 / + 40 ° C;
 • Относителна влажност 50% при 40 ° С (без кондензация).
Табло IRIGO-TRI/5.5

Табло IRIGO-TRI/5.5

422.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Табло за управление на всички видове потопяеми електрически помпи с трифазен двигател и мощност до 5.5 kW. Таблото е с вградена токово-термична защита на мотора, светлинна индикация, възможност за ръчен и автоматичен режим на работа (като хидрофор) или при управление от поплавък.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Входящо напрежение: 3~50/60 Hz 400V ±10%
 • Допълнителни контакти във веригата за ниско напрежение.
 • Нормално отворен контакт за старт.
 • Нормално отворен контакт за мин. ниво/налягане.
 • Главен превключвател 0-1
 • Зелен LED индикатор, указващ работещ двигател.
 • Червен LED индикатор, указващ претоварен двигател.
 • Линеен контактор AC3
 • Допълнителни предпазители за защита на двигателя.
 • Регулируемо термо реле
 • Корпус ABS
 • Степен на защита IP 55
 • Температура на околната среда: -5 / + 40 ° C;
 • Относителна влажност 50% при 40 ° С (без кондензация).
Табло IRIGO-TRI/7.5

Табло IRIGO-TRI/7.5

485.00 лв.

ОПИСАНИЕ:
Табло за управление на всички видове потопяеми електрически помпи с трифазен двигател и мощност до 7.5 kW. Таблото е с вградена токово-термична защита на мотора, светлинна индикация, възможност за ръчен и автоматичен режим на работа (като хидрофор) или при управление от поплавък.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Входящо напрежение: 3~50/60 Hz 400V ±10%
 • Допълнителни контакти във веригата за ниско напрежение.
 • Нормално отворен контакт за старт.
 • Нормално отворен контакт за мин. ниво/налягане.
 • Главен превключвател 0-1
 • Зелен LED индикатор, указващ работещ двигател.
 • Червен LED индикатор, указващ претоварен двигател.
 • Линеен контактор AC3
 • Допълнителни предпазители за защита на двигателя.
 • Регулируемо термо реле
 • Корпус ABS
 • Степен на защита IP 55
 • Температура на околната среда: -5 / + 40 ° C;
 • Относителна влажност 50% при 40 ° С (без кондензация).
Показва 1 до 8 от 8 (1 страници)